Integritetspolicy

SSL Säker Anslutning
DSS-överensstämmande

Policyn nedanför har varit i bruk sedan 31 januari 2024.      

Innehåll

Introduktion

Definitioner

Datainsamling

Grunder för Behandling

Användning av Din Personliga Information

Data Säkerhet, Integritet och Behållning

Datadelning och Avslöjande

Dataöverföring Utanför det Europeiska Ekonomiska Området

Länkar till Tredje-Part Webbsidor

Dataämne Ålder

Dataämne Ålder under COPPA

Rättigheter Som Du Har Under GDPR

Datataskyddsmyndighet under GDPR

Boende i Kalifornien Integritetsrättigheter under CCPA och CPRA

Uppdrag

Ändringar Och Uppdateringar av Denna Integritetspolicy

Hur man Kontaktar Oss

Introduktion

Denna Integritetspolicy (“Policy”) gäller mellan dig och Sollowers LTD LTD ( Sollowers LTD”, “Sollowers” “Företag”, “vi”, “oss”, “vår”), ägare och leverantör av denna webbsida https://sollowers.com/  (“Webbsida”). För mer information om oss, se “Hur man Kontaktar Oss” sektionen av denna Policy.

Denna Policy är inkorporerade i och föremål för våra Användarvillkor. Versalord som används men inte definieras i denna Policy har samma betydelse som anges i Användarvillkoren. Denna Policy gäller enbart information som genom Webbsidan har samlats in online och beskriver hur vi hanterar information du ger oss. 

Sådan behandling kan inkludera, men är inte begränsad, till följande: 

 • insamling;
 • inspelning;
 • organisering;
 • förvaring;
 • strukturering;
 • adaptering;
 • förändring;
 • inhämtning;
 • konsultering;
 • användning;
 • avslöjande av överföring;
 • spridning eller på annat vis tillgängliggöra;
 • anpassning eller kombinering;
 • begränsning; och
 • radering eller förstörelse.

När vi behandlar din personliga information, kan vi agera både som en data-kontroller under GDPR och ett företag under CCPA.

Du kan vara vår besökare, kund eller användare:

 • Du är en besökare när du enbart surfar denna Webbsida och ger oss din information via cookies och spårningsteknologi, eller kontaktar oss via e-post, online-chatt, eller våra sociala medier konton;
 • Du är en kund  när du lämnar in personlig information genom ett betalningsfomulär på denna Webbsida och/eller kontaktar oss via tillgängliga alternativ för assistans, ge oss feedback om tillhandahållande av tjänster, eller dela din eller tredje-parts personliga information med oss när du använder våra tjänster;
 • Du är en användare när du postar för publicering på vår Webbsida eller genom våra tjänster.

Din integritet är vår prioritet. Därför ber vi dig vänligt att läsa denna Policy noggrant för att förstå vår praxis i relation till din personliga information. 

Definitioner 

Vi använder följande definitioner i denna Policy:

 • “controller” innebär den naturliga eller juridiska person, som (antingen ensam eller tillsammans med andra), avgör syften och metoder för att behandla personlig information.
 • “behandlare” innebär en naturlig eller juridisk person, som behandlar personlig information åt controller.
 • “dataämne” är en identifierad eller identifierbar naturlig person som vi har personlig information om.
 • “personlig information” innebär all information relaterad till dig och som hjälper till att identifiera dig (direkt eller indirekt), som namn, identifieringsnummer, platsdata, etc.
 • “behandling” innebär alla operationer eller set av operationer som utförs på personlig information eller uppsättningar av personlig information, antingen med eller utan automatiska metoder, som insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller förändring, inhämtning, konsultering, användning, avslöjande genom sändning, spridning eller annat sätt att tillgängliggöra, inriktning eller kombination, begränsning, radering, eller förstörelse.
 • “GDPR”: Europeiska Unionens Allmänna Dataskyddsreglering.
 • “CCPA”: Kaliforniens Konsument Integritetslag.
 • “CPRA”: Kaliforniens Integritetsrättighetslag.

Definitionerna av termer som används inom denna Policy tas från GDPR, består av definitioner som etableras i CCPA och CPRA. Gruppen av definitioner av “personlig data” och “personlig information”; “controller” och “företag”; “behandlare” och “tjänsteleverantör”; “dataämne” och “konsument” kan användas utbytbart sinsemellan om inte andra betydelser nämns.

Datasamling

Vi samlar in din information genom vår Webbsida, sociala medier-konton och e-postmeddelande och behandlar den som en data-controller. 

Vi samlar in tre bastyper av information om dig i anslutning till vår Webbsida och tjänster: besöksdata, kunddata, och användardata.

Vi samlar in din personliga data när du:

 • tillhandahåller oss med tredje-part personlig data för att få tjänster från oss;
 • besök vår Webbsida, delta i communitys, chattrum, och kommentartrådar, andra forum, och andra interaktiva tjänster på Webbsidan;
 • lämnar in användarinnehåll på någon del av Webbsidan som tillåter det, och andra platser på Webbsidan där du medvetet samtycker till att ge din personliga information.
 • registrerar för en prenumeration;
 • blir medlem för att få nyhetsbrev via e-post eller email-alarm;
 • blir medlem och få erbjudanden via e-post från oss och våra partners;
 • begär service eller annan assistans;
 • frivilligt tillhandahåller din information, inklusive andra ögonblick på webbsidan där du medvetet väljer att dela din personliga information.

I synnerhet, samlar vi in följande:

Besöksdata: 

(a) Kontaktinformation. När du lämnar in din personliga information via vår sociala media eller e-postadress för att kontakta oss (inklusive ansöka på jobb på Webbsidan), vi kan komma att samla in information om dig. Sådan data kan inkludera ditt fulla namn, e-postadress, e-postadress, digitalt fotografi, och annan information om dig som du har tillhandahållit oss via tillgängliga alternativ.

(b) Cookies information. På vår Webbsida, kan vi använda cookies och annan spårningsteknologi för att fungera korrekt, för analys, marknadsföringsaktiviteter, komma ihåg dina preferenser, och andra syften. Sådan användning kan involvera överföring av information från oss till dig och från dig till en tredjeparts webbsida eller oss. Till exempel, vi kan samla in demografisk information (t.ex., ålder, kön, och femsiffrig postkod) och användningsinformation (sidor du har tittat på vår Webbsida, söktermer och sökresultat, och annan information om din användning av Webbsidan) för analytiska syften. För att lära mer om vår användning av cookies, vänligen läs vår Cookies Policy.

(c) Automatiskt Insamlad Information. När du får åtkomst till Webbsidan, samlar vi in viss information om dig och din enhet automatiskt. Denna information kan inkludera IP adress, geolokaliserad information, unik enhetsidentifierare, typ av webbläsare, språk på webbläsare, och annan överföringsinformation.

I vissa fall kan Webbsidan leverera innehåll om dig baserat på din nuvarande lokalisation om du väljer att aktivera den funktionen. Om du aktiverar den funktionen, kommer din nuvarande lokalisation att lagras lokalt på din enhet, vilket kommer att användas av Webbsidan för att servera dig visst content bundet till din lokalisation. Om du väljer att låta spara dina platsbaserade sökningar i din historik, kommer vi att lagra sådan information på våra servrar. 

Kunddata: 

(d) Kundinformation. Vi kan behandla kundkontakt-information relaterad till våra kundrelationer och annan information en kund tillhandahåller åt oss, inklusive tredjepart information, t.ex., länk till en socialmedia sida. Det kan inkludera ditt namn, kontaktinformation i syfte att hantera våra relationer med kunder, kommunikation med kunder, hålla register över denna kommunikation, och göra reklam för våra tjänster. 

(e) Interaktion Information. När du interagerar med Webbsidan eller ditt konto genom en social-media plattform, som Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, YouTube, eller Pinterest, kan vi samla in information som du gör tillgänglig för oss på den sidan. Det kan inkludera din konto ID eller handtag.

(f) Överföringar och Betalningsinformation. Om du beställer våra tjänster och gör ett köp via vår Webbsida, kommer du att behöva tillhandahålla personlig information, inklusive din kontaktinformation, och kortinformation, och/eller dina Fondy verifieringsinformation, så att beställningen kan slutföras. 

För att erhålla betalning från dig, kommer vi att använda eller dirigera dig till en tredje-part betalningsbehandlare som kommer att samla in denna information från dig och behandla din betalning. 

Vänligen observera att en tredjeparts betalningsbehandlare är ansvarig för all insamling, behandling, och förvaring av din finansiella information, och vi inte har direkt åtkomst till eller ägarskap över din information om betalningskort eller bankinformation. 

Vi använder din personliga information vi har samlat in och den personliga information du har tillhandahållit oss enbart i syften som listas i denna Policy. Vi kan komma att dela din personliga data med tredjeparter enbart för syften som listas här.

Användardata:

(g) Anvädares Innehållsdata. Vi kan komma att behandla information som du postar för publicering på vår Webbsida eller genom våra tjänster. Användar Innehållsdata kan komma att behandlas i syfte att möjliggöra sådana publiceringar och administrering av vår Webbsida och tjänster.

Icke-Personlig Information:

Vi samlar in trafikinformation i syfte att analysera användning av webbsidan och dess prestanda. Detta inkludera klockslag för åtkomst, datum för åtkomst, kraschrapporter för mjukvara, fel i applikationer, identifieringsnummer för sessioner, åtkomsttid, och hänvisande webbsida-adresser.

Vi kan även samla in och lagra information om dig, som vi har fått från andra källor till, bland annat, möjliggöra för oss att uppdatera och korrigera information som finns i vår databas och för att bättre skräddarsy din upplevelse på Webbsidan.

När vi agerar som en data-controller: 

 • vi säljer INTE din information;
 • vi använder INTE automatiserat beslutsfattande och profilering;
 • vi samlar INTE avsiktligt in och behandlar känslig personlig information.

Grunder för Behandling

Vi samlar in och behandlar din personliga information i enlighet med reglerna i GDPR. 

GDPR tillhandahåller en exklusiv lista över lagliga baser som tillåter att vi behandlar din personliga data. Under personlig databehandling, måste vi lita på fyra av dem, nämligen:

Artikel 6.1(a): samtycke

Vi samlar in den information du väljer att ge oss, och vi behandlar den under ditt samtycke. Du kan dra tillbaka ditt samtycke till behandling av din personliga information när du vill. 

Vänligen kom ihåg att tillbakadragande av samtycke INTE automatiskt innebär att behandlingen av din personliga information före tillbakadragandet anses olaglig. Du kan dra tillbaka samtycker för behandling av din personliga information genom att skicka ett e-postmeddelande till support@sollowers.com eller genom att kontakta oss på något vis som är bekvämt för dig. 

Artikel 6.1(f): legitimt intresse 

Vi behandlar din personliga information för att skydda våra legitima intressen, som: 

 • förhindra bedrägeri,
 • garantera säkerheten för vår Webbsida, och
 • tillhandahålla en sömlös användarupplevelse till dig.

Vi samlar enbart in och använder information som är strikt nödvändig för att uppnå dessa syften och kränker inte dina fundamentala rättigheter och friheter.

Artikel 6.1(b): prestanda av ett kontrakt 

När du tillhandahåller oss med personlig information för att köpa tjänster på vår Webbplats, kan detta anses vara en begäran om att forma ett kontrakt eller att utföra ett kontrakt mellan dig och oss. Men vi kan komma att be dig om tydligt samtycke för att förebygga tvivel.

Artikel 6.1(c): juridisk skyldighet

Vi behandlar din personliga information för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, som att följa skattemässiga regleringar. Om du skickar en begäran att utöva dina rättigheter under GDPR, ber vi dig om viss personlig information vi redan har för att identifiera dig och uppnå efterlevnad av gällande lag.

Användning av Din Personliga Information

När vi agerar som en data-controller, använder vi din personliga information i syftena som listas i tabellen nedanför, där vi även beskriver typen av personlig information som behandlas, juridisk grund för att göra det, tredjepart som vi kan dela din information med som en källa för sådan information:

Syfte för behandling

Typer av personlig information

Juridiska grunder

Lagringstid

Tillhandahållande av tjänster

(d) Kundinformation 

(e) Interaktion Information 

(f) Transaktioner och Betalningsinformation

Prestanda av ett kontrakt (Artikel 6(1)(b))

3 år efter att Användarvillkoren har avslutats

Kommunikation med Kunder och Besökare (inklusive svara på frågor och önskemål, utreda klagomål)

(a) Kontaktinformation

(d) Kundinformation 

Ditt samtycke (Artikel 6(1)(a)) 

Prestanda av ett kontrakt (Artikel 6(1)(b))

3 år efter att Användarvillkoren har avslutats eller tills du tar tillbaka ditt samtycke för information som samlats in på grundval av ditt samtyck

Analys och utveckling av Webbsidan

(a) Kontaktinformation

(b) Cookies information 

(c) Automatiskt Insamlad Information 

(d) Kundinformation

Ditt samtycke (Artikel 6(1)(a)) 

Vårt legitima intresse (Artikel 6(1)(f))

3 år efter att Användarvillkor avslutats eller tills du tar tillbaka ditt samtycke för information som samlats in på grundval av ditt samtycke

Marknadsföringsaktiviteter

(a) Kontaktinformation

(b) Cookies information 

(d) Customer Information

Ditt samtycke (Artikel 6(1)(a))

Eller tills du tar tillbaka ditt samtycke

Bloggunderhåll

(g) Användare Content-Information

Ditt samtycke (Artikel 6(1)(a))

Tills du tar tillbaka ditt samtycke

Behandling av Betalningar

(f) Transaktioner och Betalningsinformation

Prestanda av ett kontrakt (Artikel 6(1)(b))

3 år efter att Användarvillkoren avslutats

Förhindrande av bedrägeri och missbruk

(b) Cookies information 

(c) Automatiskt Insamlad Information 

(d) Kundinformation

Vårt legitima intresse (Artikel 6(1)(f))

3 år efter att Användarvillkoren avslutats

Jobbansökningar hantering

(a) Kontaktinformation

Ditt samtycke (Artikel 6(1)(a))

Tills du tar tillbaka ditt samtycke

Efterlevande av lag eller juridiska processer

(a) Kontaktinformation

(b) Cookies information 

(c) Automatiskt Insamlad Information 

(d) Kundinformation

(e) Interaktion Information 

(f) Transaktioner och Betalningsinformation

(g) Användare Content-Information

Juridisk skyldighet (Artikel 6(1)(c))

6 år efter att Användarvillkoren avslutats

Vi kan även använda Icke-Personlig Information, som listas i “Datainsamling” sektionen. Denna information används för att analysera användning av webbsida, förbättra funktionalitet, och optimera våra tjänster.

Vänligen notera att när behandling betalning sker med tjänster av en betalningsbehandlare, kan sådan tillhandahållare samla in viss personlig information som den anser vara nödvändig för tillhandahållande av tjänster. Sådan insamling av personlig data regleras under regler och policyer för betalningsbehandlare.

Vi råder dig att vara försiktig vid åtkomst till sådana betalningsbehandlares webbplatser och alltid kontrollera deras Integritetspolicyer och regler avseende insamling av din personliga information. Du kan läsa Fondys Integritetspolocy, som beskriver dess engagemang för att skydda din personliga information här.

Data Säkerhet, Integritet och Retention

Som en data-controller, lagrar vi och behandlar din personliga information tills vi inte behöver det för några syften längre, som definieras i denna Policy om inte längre lagring krävs eller uttryckligen tillåts av lagen.

Oavsett dessa perioder av datalagring, kan du behöva begära att din personliga information raderas genom att skicka ett e-postmeddelande till support@sollowers.com

Vi har implementerat lämplig organisation, teknisk, administrativ, och fysiska säkerhetsåtgärder designade för att skydda din personliga information från oauktoriserad åtkomst, avslöjande, användning, och modifiering. Vi granskar regelbundet våra säkerhetsprocedurer och policyer för att överväga lämplig ny teknologi och metoder.

Detta inkluderar, till exempel, brandväggar, lösenordsskydd, och annan åtkomst och kontroll av autentisering.

I synnerhet, använder vi HTTPS för att skydda din personliga information. 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är ett protokoll för internetkommunikation som skyddar integritet och konfidentialitet av data mellan din dator och Webbsidan. Användningen av HTTPS ser till att din kommunikation med oss är:

 • Krypterad— Informationen du utbyter med oss är säker från tjuvlyssnare. Det innebär att du surfar på Webbsidan, ingen kan spåra dina aktiviteter över flera sidor, eller stjäla datautbyte mellan din dator och Webbsidan.
 • Integral — Användningen av HTTPS bevarar integriteten av information. Din information kan inte modifieras eller korrumperas under överföring.
 • Autentiserad — HTTPS protokoll autentiserar din kommunikation med oss. Detta säkerställer att du alltid kommunicerar med våra servrar.

Men informationens säkerhet beror även  på säkerheten av din enhet, nätverk, och lösenord du använder, därför, vänligen se till att du vidtar lämpliga åtgärder för att skydda din information.

Om du tror att din personliga information har komprometterats, vänligen kontakta oss på support@sollowers.com.

Om vi blir medvetna om personliga informationsbrott, vilket sannolikt är resultatet i en högrisk mot rättigheter och friheter för naturliga personer, då kommer vi att kommunicera med dig och andra dataämnen enligt Artikel 34 av GDPR.

Datadelning och Avslöjande

Det finns många funktioner som är nödvändiga för att tillhandahålla dig med våra tjänster, som vi inte kan slutföra själva; då söker vi hjälp från tredjeparter. Vi kan ge vissa tjänsteleverantörer åtkomst till din personliga information, i sin helhet eller delvis, för att tillhandahålla nödvändiga tjänster.

Därför söker vi hjälp från tredjeparter. Vi kan ge vissa av tjänsteleverantörer åtkomst till din personliga information, i sin helhet eller delvis, för att leverera nödvändiga tjänster. 

Därför kan vi dela och avslöja din personliga information för andra databehandlare (“tjänsteleverantörer”):

 • Google Analytics (Google LLC, USA): för analytiska syften. Du kan läsa dess Integritetspolicy här;
 • Fondy (FONDY LTD, Storbritannien): för att behandla användarbetalningar och möjliggöra för användare att köpa prenumerationer för Företagets tjänster.
 • Vi kan även använda andra betalningssystem som är integrerade i vår Webbsida för att behandla användarbetalningar. Vänligen läs integritetspolicyer på deras webbsidor innan du delar din personliga information.

Som en del av vår affärsvärksamhet, kan vi anlita olika specialister som kan få ta emot din personliga information, inklusive tekniska, försäljare, analytics, juridiska, och marknadsföringsproffs, för att ge dig en bättre klientservice och säkerställa våra affärers korrekthet och transparens. Kollektivt, refereras dessa specialister och partner-webbsidor till som Entreprenörer.

     

Dataöverföring Utanför det Europeiska Ekonomiska Området

Vi kan komma att överföra din personliga information till länder utanför den Europeiska Unionen (EU) och det Europeiska Ekonomiska Området (EEA) som inte bedöms erbjuda en tillräcklig nivå av dataskydd enligt Artikel 45 av GDPR (beslut om tillräcklighet). 

För att dela information utanför EEA, lutar vi oss mot adekvata beslut av Europeiska Kommissionen eller mottagarens Dataintegritet-Ramverksdeltagande. 

Om mottagaren inte deltar i Dataintegritet-Ramverket och dess land inte bedöms erbjuda en adekvat nivå av skydd för din personliga information, kommer vi att implementera Standard Avtalsklausuler baserade på juridiska bedömningar för dataskydd under överföring och lagring.

I sådana fall vill vi säkerställa att tillräckliga skydd implementera i enlighet med GDPR för att skydda din personliga information. När vi överför din personliga information till tredjeparter, följer vi alltid kraven i GDPR. 

När det är möjligt ingår vi alla Databehandlingsavtal (DPA:er) Sekretessavtal (NDA:er) med dessa tredjeparter för att säkerställa att din personliga information är tillräckligt skyddad.

Länkar till Tredjeparters Webbsidor

Denna policy gäller enbart denna Webbsida, men inte andra sidor, därför rekommenderar vi starkt att granska integritetetspolicyn på webbsidor du går till genom att följa hyperlänkar som presenteras på denna Webbsida. Vi har inte kontroll över innehåll och praxis på andra webbsidor, och därför är vi inte ansvariga för några handlingar eller policyer på andra tredjepart webbsidor.

Dataämne Ålder

Vi gör vårt alla bästa för att säkra behandling av personlig data som tillhör underårig. 

Dataämne Ålder under GDPR

Vi samlar inte medvetet in personlig information från personer under 16 års ålder. Genom att lämna in personlig information, bekräftar du att du är minst 16 år gammal, och att du i enlighet med lagarna där du bor, har rätt att tillhandahålla din personliga information för behandling. Om du har skäl att tro att ett barn under 16 års ålder tillhandahållit hans/hennes personliga information till oss, vänligen kontakta oss på support@sollowers.com

Dataämne Ålder under COPPA

Vår Webbsajt och tjänster är avsedda för en allmän publik och är inte riktad mot barn under åldern 13 år. Vi samlar inte medveten in personlig information från barn under 13 års ålder utan att söka obligatoriskt föräldragodkännande i enlighet med gällande juridiska och regelmässiga skyldigheter, som t.ex., U.S. Children’s Online Privacy Protection Act (“COPPA”). 

Om du har kännedom om att ett barn har tillhandahållit oss med personlig information utan föräldragodkännande, vänligen kontakta oss på support@sollowers.com

Rättigheter Du Har Under GDPR

Du kan utöva följande rättigheter genom att lämna in din begäran till support@sollowers.com.

Rättighet och artikel i GDPR

Beskrivning

Hur man använder den på vår Webbsida 

Rätt att bli informerad (Art.13, 14)

Du som ett dataämne har rätt att bli informerad om insamling och användning av din personliga information.

All information om vår insamling och användning av din personliga information finns tillgänglig i denna Policy, Policy för Kakor och Användarvillkor.

Rätt till Åtkomst

(Art. 15)

Du har rätt att bekräfta om personlig information behandlas av oss och få åtkomst till sådan data, tillsammans med specifik information. 

För att utöva denna rätt, kan du lämna in en begäran om dataämnesåtkomst (DSAR).

Rätt till rättning

(Art.16)

Du har rätten att korrigera inkorrekt personlig information om dig. Du har även rätt att komplettera inkomplett personlig information.

För att utöva denna rätt kan du lämna in en begäran.

Rätt till radering (‘rätt att glömmas bort’)

(Art.17)

Du har rätt att få din personliga information raderad utan omotiverad fördröjning när en av följande grunder gäller:

 • den personliga informationen är inte längre nödvändig i relation till syften för dess insamling eller på annat vis behandlats;
 • du drar tillbaka samtycke till-content-baserad behandling;
 • du protesterar mot behandling under vissa regler i tillämplig dataskyddslag;
 • den personliga informationen måste raderas för att efterleva juridiska skyldigheter i Unionen eller Medlemsstatens lag;
 • den personliga information har samlats in i relation till erbjudandet om information som samhällstjänster refererar till i Artikel 8(1);
 • den personliga informationen har illegalt behandlats.

För att utöva denna rättighet, kan du lämna in en begäran. 

Rätt att begränsa behandling

(Art.18)

Du kan begränsa hur vi använder din data när en av följande gäller:

 • du ifrågasätter korrektheten av den personliga informationen;
 • behandling är olaglig men du motsätter dig radering;
 • vi behöver inte längre personlig data i syfte för vår behandling, men du kan behöva personlig information för etablering, utövande eller försvar av juridiska anspråk;
 • du har motsatt dig behandling, väntar på verifikation av den invändningen.

För att utöva denna rätt, kan du lämna in en begäran. 

Där behandling har begränsats på denna grund, kan vi fortsätta att lagra din personliga information. Men vi kommer annars enbart att behandla den:

 

 • med ditt tillstånd;
 • för etablering av försvar av juridiska anspråk;
 • för skydd av annan naturlig eller juridisk persons rättigheter; 
 • eller för för att det är av viktigt intresse för allmänheten.

Rätt till dataportabilitet

(Art.20)

Du har rätten att få din personliga information på ett strukturerat, vanligen accepterat och maskinläsbart format, och du har rätten att begära att vi överför denna information till en annan controller i den mån den juridiska basen för din behandling av din personliga information är ditt samtycke eller prestanda av att kontrakt och att behandlingen utförs genom automatiserade metoder.

För att utöva denna rättighet, kan du lämna in en begäran.

Rätt att motsätta sig

(Art.21)

Du har rätt att motsätta dig vår behandling av din information när du vill i den mån behandlingen baseras på poäng (e) eller (f) av Artikel 6(1), inklusive profilering baserad på dessa bestämmelser.

Du har även rätt att motsätta dig vår behandling av din personliga information för direkta marknadsförings syften (inklusive profilering).

För att utöva denna rätt, kan du lämna in en begäran. 

Rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatisk behandling inklusive profilering 

(Art. 22)

Denna rättighet begränsat oss från att fatta enbart automatiserade beslut, inklusive sådana baserade på profilering, som ger juridiska eller andra betydande effekter för dataämnen.

Vi ANVÄNDER INTE automatiserat beslutsfattande och profilering.

Rätt att ta tillbaka samtycke

(Art.7)

Du kan dra tillbaka ditt samtycke när du vill.

För att utöva denna rättighet, kan du lämna in en begäran.

Rätt att lämna in ett klagomål 

(Art.77)

Du har rätten att lämna in ett klagomål hos den övervakande myndigheten, om du tror att behandlingen av din personliga information bryter mot kraven i GDPR.

Du kan lämna in klagomålet hos den EU medlemsstat där du har din vanemässiga bostadsplats, eller till dataskyddsmyndigheten som Anges i denna Policy. 

Rätt till kompensation (Art.82)

En person som har lidit materialistisk eller moralisk skada som ett resultat av brott mot GDPR kraven har rätt att motta kompensation från controller eller processhanterare för den orsakade skadan.

Du kan lämna in klagomålet till domstolar behöriga enligt lag i EU Medlemsstaten där du har ditt huvudsakliga boende. 

Vänligen notera att vi behöver bekräfta din identitet för att behandla din begäran att utöva dina rättigheter under GDPR. Därför kan vi kanske inte helt tillmötesgå dina krav om du inte ger oss tillräckligt med detaljer för att låta oss verifiera din identitet och besvara din begäran.

Vi kommer att besvara din förfrågan inom 30 till 60 dagar beroende på stat och juridiska krav. Om ditt klagomål inte blir löst så att du är nöjd, kan du lämna in ett klagomål till den Federala Handelskommissionen.

Dataskyddsmyndighet under GDPR

Vi ber dig vänligt att dela dina frågor med oss avseende problem relaterade till behandling av din personliga information. Du kan även behöva använda följande kanal för att adressera dina frågor: support@sollowers.com

I vissa fall har du rätt att lämna in ett klagomål om vår användning av din personliga information hos dataskyddsmyndigheten. För mer information, vänligen kontakta din nationella dataskyddsmyndighet. Vi kommer att samarbeta med lämpliga myndigheter för att lösa alla integritetsrelaterade klagomål som inte kan vänskapligt lösas mellan dig och oss. Du kan hitta en full lista över EU övervakningsmyndigheter via denna länk.

Boende i Kalifornien’ Integritetsrättigheter under CCPA och CPRA

Under Kaliforniens Konsument Integritetslag (“CCPA”) och Kaliforniens Integritets Rättighetslag (“CPRA”, “CCPA, enligt tillägg”), boende i Kalifornien har vissa rättigheter avseende insamling, användning, och delning av deras personliga information. Vi kan komma att samla in olika kategorier av personlig information när du använder, och/eller får åtkomst till vår Webbsida, inklusive information som du tillhandahåller när du vill få våra tjänster, tillhandahåller oss ytterligare information, och automatiskt samlar in information (avseende dina interaktioner med vår Webbsida).

I synnerhet, beroende på faktiska omständigheter, kan vi komma att samla in följande kategorier av personlig information under Kaliforniens Konsument Integritetslag (“CCPA”), när du använder eller besöker vår Webbsidor:

 • Kategori A – Identifikatörer;
 • Kategori B – All personlig information som beskrivs Kal. Civ. Kod underdivision (e) av Sektion 1798.80;
 • Kategori C – Kännetecken av skydda klassificeringar under Kaliforniens eller federal lag;
 • Kategori D – Reklaminformation;
 • Kategori F – Internet eller andra liknande elektroniska nätverk aktivitetsinformation;
 • Kategori G – Geolokaliseringsdata;
 • Kategori I – Professionell eller anställnings relaterad information;
 • Kategori J – Utbildningsinformation;
 • Kategori K – Slutsatser som dras av någon av informationen som identifierats ovan för att ge dig en mer personlig webbupplevelse (t.ex., kan detta involvera kakor i enlighet med med vår Policy för Kakor);
 • Kategori L – Känslig personlig information.

Du kan hitta en detaljerad beskrivning av den personliga information som vi kan samla in om dig ovanför i “Datainsamling” sektionen av denna Policy.

Observera att i “Datadelning och Avslöjande” sektionen av denna Policy kan du granska kategorierna av tredjepart som vi kan dela personlig information med. De termer som används inom dessa sektioner av denna Policy är tagna från GDPR gällande definitioner som etablerats i CCPA som tillägg.

Om du är en boende i Kalifornien, i den utsträckning som krävs i CCPA och föremål för gällande undantag, har du följande rättigheter i relation till personlig information vi har om dig:

 • Rätt att veta vilken personlig information som samlas in och rätt till åtkomst av personlig information (1798.110.)
 • Rätt att radera personlig information (1798.105.).
 • Rätt att veta vilken personlig information som säljs eller delas och till vem. (1798.115.)
 • Rätt att välja bort deltagande försäljning eller delning av personlig information.(1798.120.)
 • Rätt att korrigera inkorrekt personlig information. (1798.106.)
 • Rätt att begränsa användning och avslöjande av känslig personlig information. (1798.121.)
 • Rätt att inte utsättas för vedergällning efter man har valt bort deltagande eller har utövat andra rättigheter (att vara fri från diskriminering) (1798.125.)

Vi säljer inte din personliga information till tredjeparter för monetära eller andra värdefulla överväganden. Vi erbjuder inte heller några finansiella incitament associerade med vår insamling, delning, eller behållning av din personliga information. 

Vi tar skydden av din integritetet på allvar, så vi kommer inte på någon sätt diskriminera mot dig för att du utövar dina rättigheter enligt CCPA, enligt tillägg. 

Du kan utöva dina rättigheter under CCPA, enligt tillägg, genom att skicka ett e-postmeddelande eller annat kommunikationsmedel som passar dig, inklusive de som listas i ‘Hur man Kontaktar Oss’ sektionen av denna Policy.

Kalifornien Spårar Inte Avslöjande: Vi spårar inte personligt identifierbar information om våra kunder, användare, och besökare över tid och över tredje-part webbsidor för att tillhandahålla målriktad reklam. Vi sparar på Do Not Track (DNT) signaler. Men andra tredje-part webbsidor kan hålla kolla på dina surf-aktiviteter så att de kan skräddarsy information eller reklam som de presenterar för dig. Om du inte vill vara med i denna spårning, kan du aktivera integritetsinställningar i din webbläsare.

Rikedom

Vi kan även ändra vårt ägarskap eller företagsorganisation medan vi tillhandahåller Webbsidan och tjänster. Vi kan även sälja vissa tillgångar associerade med Webbsidan. Var därför medveten om att vid sådan händelse, kan vi komma att överföra viss eller all information till ett företag som förvärvar alla eller delar av våra tillgångar eller till ett annat företag som var har slagits ihop med. Under sådana omständigheter, kommer vi, så långt det är möjligt, kräva att den förvärvande parten följer den praxis som beskrivs i Integritetspolicyn, eftersom det kan ändras från tid till tid. Men vi kan inte lova att ett förvärvande företag eller företag som går samman, kommer att ha samma integritetspraxis eller behandla din information på samma sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Förändringar Och Uppdateringar av Denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy ibland på grund av implementering av nya uppdateringar, teknologier, lagkrav, eller andra syften. Om vi modifierar Integritetspolicyn, kommer vi att göra den tillgänglig genom Webbsidan och indikera datumet för senaste revision. Vi uppmuntrar dig att granska denna Policy för att regelbundet kontrollera för ändringar. Alla betydande ändringar kommer att postas på denna Webbsida och kommer att träda i kraft 30 dagar efter att de har postats.

I den händelse att ändringar avsevärt ändrar dina rättigheter eller skyldigheter härunder, kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om förändringen. Till exempel kan vi skicka ett meddelande till din e-postadress, om vi har en, eller generera en pop-op eller liknande meddelande när du loggar in på Webbsidan för första gången efter att sådana avsevärda ändringar har utförts. Om du inte skriftligt motsätter dig förändringarna innan de träder i effekt, ska detta tolkas som att du har samtyckt till förändringarna av Integritetspolicyn. Ditt fortsatta användande Webbsidan efter revisionen av Integritetspolicyn har trätt i kraft indikerar att du har läst, förstått, och samtyckt till den nuvarande versionen av Integritetspolicyn.

Hur man Kontaktar Oss

Om du har några frågor eller funderingar angående denna Policy, våra behandlingsaktiviteter, eller dina rättigheter som dataämne under GDPR, CCPA, enligt ändringar, och andra gällande lagar.  

För att kontakta Sollowers LTD LTD, kan du använda följande information:

Vi fokuserar på
Sekretess och Diskretion Garanteras
Sekretess och Diskretion Garanteras Sekretess och Diskretion Garanteras

Vi samlar inte in eller lagrar dina uppgifter och vi delar inte dem med tredje part.

100% Garanterat Riskfritt
100% Garanterat Riskfritt 100% Garanterat Riskfritt

Vi garanterar ultrasnabb leverans genom protokoll med hög säkerhet. Vi använder de bästa säkerhetslösningarna för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen när du väljer våra tjänster.

Dedikerad Kundtjänst
Dedikerad Kundtjänst Dedikerad Kundtjänst

Vår kundtjänstpersonal är alltid tillgänglig, allt du behöver göra är att kontakta oss om du har några problem.

Servicegaranti
Servicegaranti Servicegaranti

För varje köp du gör hos oss får du 30 dagar garanterad service. Under den här tiden kan du kontakta oss om du har några frågor eller problem.

Optimala Resultat
Optimala Resultat Optimala Resultat

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster, och vi litar på din feedback för det. Kontakta oss med dina förslag så gör vi vårt bästa för att ge dig optimala resultat varje gång.

Enkelt Beställningssystem
Enkelt Beställningssystem Enkelt Beställningssystem

Vår beställningsprocess är en av de enklaste och snabbaste. Det tar mindre än en minut att köpa hos oss.

   

Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Se vår cookiepolicy.