Användarvillkor

SSL Säker Anslutning
DSS-överensstämmande

Senast uppdaterad: 31 januari 2024

Intro

Sollowers LTD LTD (“Företag” eller “vi”) välkomnar dig, vår användare (“Användare” eller “du”). Dessa Användarvillkor (“Villkor”) gäller vår webbsida, – https://sollowers.com/  (“Webbsajt”).

Vår Integritetspolicy beskriver vår insamling och användning av personlig information kopplad till din åtkomst och användning av Webbsajten

Genom din åtkomst till Webbsajten, bekräftar du att du har läst, förstått, och samtycker till att bli bunden av dessa Villkor. Om du inte samtycker till dessa Villkor, är du inte tillåten, och du måste avbryta, fortsatt åtkomst till Webbsajten.

Om du har några frågor eller kommentarer om dessa Användarvillkor, vänligen besök vår Vanliga Frågor sida eller kontakta oss.

Innehåll

Om Oss

Hela Avtalet

Våra Tjänster

Tillhandahållande av Tjänster

“Direkt-från-Paket” och Premium Tjänster

Samtal med Oss

Specika Begränsningar

Betalning, Påfyllning, och Återbetalning

Betalningsvillkor

Prenumerationsvillkor

Påfyllning och Återbetalning

Tredje-Part Webbsajter och Tjänster

Innehåll och Intellektuell Egendom

Din Feedback

Förbjudna Syften och Aktiviteter

Garantier och Ansvarsfriskrivningar

Ansvarsbegränsning

Vårt Ansvar

Ditt Ansvar

Skadeersättning

Gällande Lag och Jurisdiktion

Elektroniska Kommunikationer

Uppsägning

Uppsägning av Oss

Uppsägning av Dig

Blandat

Om Oss

NamnSollowers LTD LTD

Reg. nummer:

DQ846351
Address
E-postsupport@sollowers.com – för allmänna frågor, och frågor om integritet
pr@sollowers.com – för mediarepresentanter som har frågor
partners@sollowers.com – för frågor om partnerskap

Vårt supportteam är glada över att få hjälpa dig. Du kan kontakta oss via E-postadresserna som listas ovanför eller via Webbsajtens kontaktsida.

Vänligen observera att vi kanske inte svarar på kränkande e-postmeddelanden och meddelande. Vi ber dig därför att vara artig i din kommunikation med oss. 

Hela Avtalet

I korthet:

 • Detta är ett avtal mellan Företaget och användare av Webbsajten. 
 • Genom åtkomst till Webbsajten samtycker du till att följa dessa Villkor och gällande lagar och regleringar.
 • Du har även full laglig kapacitet att använda Webbsajten.

Dessa Villkor och Integritetspolicy utgör hela det juridiskt bindande avtalet mellan oss och våra användare.

Genom åtkomst till Webbsajten, deklarerar och bekräftar du att:

 • du har läst, förstått, och har juridisk handlingsförmåga, och med detta samtycker till att vara juridiskt bunden av att följa dessa Villkor i sin helhet;
 • du är 18 år eller äldre, har full juridisk handlingsförmåga och inte är på annat vis begränsad (annars, kan du enbart få åtkomst till Webbsajten under översyn av förälder eller vårdnadshavare);
 • enligt lagarna i din jurisdiktion, har du möjlighet att ingå detta avtal och har inga restriktioner för åtkomst och användning av Webbsajten;
 • du ska kontinuerligt efterleva dessa Villkor och alla gällande lagar och bestämmelser varje gång du har åtkomst till eller använder Webbsajten.

Om du använder Webbsajten som en företagsrepresentant, intygar du vidare att du är behörig att juridiskt binda den representerade juridiska entiteten, till Företagets alla tillstånd och licenser under dessa Villkor, och avslöja information om denna juridiska entitet.

Våra Tjänster

I korthet:

 • Med Webbsajten kan du köpa tjänster vi har listat på Webbsajten.
 • Du kan begära tillhandahållande av “direkt-från-paketet” eller premiumtjänster.
 • Vi kan komma att spela in samtal med oss som vi avtalar om, och du ger oss alla nödvändiga samtycken för det.

Föremål för din fulla och kontinuerliga efterlevnad av dessa Villkor, vi tillhandahåller en digital tjänst för att förbättra sociala-mediers indikationer beställda från vår katalog på en betald-för-bas.

Tillhandahållande av Tjänster

De specifika villkoren för tillhandahållande av relevanta tjänster anges i beskrivningen av varje tjänstepaket du kan hitta på Webbsajten.

Vänligen observera att tjänsterna bara är tillgängliga som föremål för och under omfattningen av paketet du väljer och har betalat för i sin helhet.

Du kan få mer information om tillhandahållande av tjänsterna genom att besöka vår Vanliga Frågor sida eller kontakta oss.

“Direkt-från-Paket” och Premium Tjänster

Om du vill köpa en tjänst eller ett tjänstepaket som inte listas på Webbsajten eller med premiumkvalitet, vänligen kontakta oss med en begäran för att överväga möjligheten att skapa specifika paket eller tillhandahållande av premiumtjänster.

I sådana fall kan vi kontrollera möjligheten att tillhandahålla tjänsten i den kvantitet du behöver, och även beräkna dess kostnad, indikera typ av tjänst och önskad mängd av social aktivitet.

Om priset passar för tjänsten vi bedömer kan erbjudas, kommer vi att skapa ett överenskommet paket och tillhandahålla det till dig.

Vänligen observera, att vi kan behöva inkludera separata avtal om vi bedömer det nödvändigt, angående villkoren i ”direkt-från-paket” eller premiumtjänster. Annars är villkoren för sådana tjänster föremål för dessa Villkor.

Var även uppmärksam på att premiumtjänsterna särskiljs av en högre visuell kvalitet och leveransens pålitlighet, sådana tjänster är vanligtvis 2-3 gånger dyrare än sådana i vår katalog på Webbsajten.

Samtal med Oss

Om villkoren av våra tjänster, eller ”direkt-från-paket” tjänster, eller premiumtjänster kräver ett videosamtal med oss, kan vi schemalägga samtalet på de villkor som passar dig.

Om inget annat specificeras av dig och du samtycker, så är samtalen gratis.

Vänligen observera, att om vi vill, kan vi komma att spela in samtal med genom att meddela dig.

Genom att samtycka till samtal med oss, bekräftar du att du är tillräckligt informerad, medveten om, och inte har några krav, eller invändningar, och ger oss alla nödvändiga licenser, juridiskt samtycke, och andra tillstånd för:

 • inspelning av video och ljud under samtal mellan dig och oss;
 • användning av sådana inspelningar av oss (eller av någon av våra underleverantörer) i något ärende där ytterligare villkor är relevant för tjänsterna till dig, om aktuellt;
 • förvaring av sådana uppgifter under villkoren i tjänsten, om aktuellt, och tre (3) år efter relevant samtal.

På din begäran, kan vi:

 • stoppa inspelningen och fortsätta samtalet utan inspelning;
 • radera uppgifter som hämtats in under samtalet (isåfall, kan vi behöva villkor i förväg från dig med en textversion av innehållet i inspelade samtal, och vi ska inte bära något ansvar för konsekvenserna som orsakas av att tillhandahålla information som är inkorrekt).

Om några andra personer är deltagare i samtalen på ditt initiativ, ska du erhålla från var och en av dem nödvändiga licenser, juridiska samtycken, och andra tillstånd som är likvärdiga de som tillhandahålls här.

Du kan läsa mer om reglerna för personlig information i vår Integritetspolicy.

Specifika Restriktioner

Vi tillhandahåller inte några tjänster eller åtkomst till några av våra produkter till personer från Republiken av Belarus, den Ryska Federationen, ockuperade regioner av Ukraina (inklusive den Autonoma Republiken av Krim som en administrativ del av Ukraina), Republiken av Kuba, den Islamiska Republiken av Iran, den Demokratiska Folkrepubliken av Korea (DPRK), Republiken av Sudan, den Syriska Arabiska Republiken, och den Bolivarianska Republiken av Venezuela.

Vi ingår inte affärer med företag som ägs eller affilierade med medborgare i de listade länderna och territorierna.

Betalning, Påfyllning, och Återbetalning

I korthet

·  Våra tjänster är tillgängliga mot en avgift.

·  Dina betalningar behandlas via en tredjeparts behandlare.

·  De av dina köp som görs genom Webbsajten kan fyllas på eller återbetalas.

Våra tjänster är tillgängliga mot en avgift i en summa som specificeras av oss, inklusive de som visas på Webbsajten.

Betalningsvillkor

Dina betalningar behandlas via en tredjeparts betalningsbehandlare, och vi är inte ansvariga för fel, utelämnanden, och andra felaktigheter som orsakas av sådana betalningsbehandlare och för annan förlust, skada, eller andra skadeståndskrav som uppstår som en följd av din användning av sådan betalningsbehandlare.

Priset som visas på Webbsajten kanske inte inkluderar gällande skatter. I sådana fall, kan skatter och avgifter läggas till under betalningen.

Observera att om du betalar i en valuta som är annorlunda från valutan som avgifterna visas i på Webbsajten, kan din bank applicera sin aktuella växlingskurs och avgifter ovanpå summan för betalning.

Prenumerationsvillkor

Vissa tjänster är tillgängliga under en prenumeration på en månadsbasis. Din prenumeration kommer automatiskt att förnyas och du kommer att få betala en prenumerationsavgift för efterföljande prenumerationsperiod om du inte avbryter minst 24 timmar före betalningsdatum.

Vänligen notera att vi reserverar oss rätten att ändra villkoren för prenumeration, inklusive listan med funktioner som är tillgängliga eller summan av prenumerationsavgifter, när som helst genom att ge dig en adekvat förvarning. Om du inte samtycker till de uppdaterade villkoren, måste du avbryta din prenumeration innan det effektiva datumet för förändring av avgifter, annars kommer du att bedömas ha samtyckt till de uppdaterade villkoren, vilket kommer att betalas med start från din nästkommande prenumerationsperiod.

För att avbryta din prenumeration för efterföljande prenumerationsperiod, vänligen kontakta oss, och vid uppsägning, kommer tjänsterna att fortsätta att vara giltiga tills slutet av prenumeration perioden.

Du har rätt att begära ett tillbakadragande från prenumerationen inom sju (7) kalenderdagar efter prenumerationsavgiften har dragits, som är föremål för tjänster som inte ännu har tillhandahållits, eller så kan du begära en påfyllning eller återbetalning.

Påfyllning och Återbetalning

Du har rätt till påfyllning och återbetalning i fall och under villkor som specificeras i Återbetalnings Policyn. 

Du kan lära dig mer om detta på vår Vanliga Frågor sida eller kontakta oss.

Tredje-Part Webbsajter och Tjänster

I korthet

·  Webbsajten kan inkludera några funktioner som är beroende av en tredjeparts tjänster, som vi inte kontrollerar. Därför kan vi inte garantera oavbruten drift av Webbsajten och alla tredjepartnerns tjänster.

Webbsajten kan vara beroende av eller innehålla länkar till andra webbsajter och tjänster. 

Åtkomst och användning av andra webbsajter och tjänster vi äger eller hanterar är föremål för relevant mjukvara som ett avtal för tjänsten (eller motsvarande) publicerade på sådana webbsajter och tjänster och styrs inte av dessa Villkor. 

Åtkomst till och användning av andra webbsajter och tjänster vi inte kontrollerar styrs av tredje parter och omfattas inte av dessa Villkor.

Vi är inte ansvariga för innehåll, funktioner och tjänster som erbjuds genom tredje parters webbsajter och för någon förlust, skada eller andra skyldigheter som uppstår som ett resultat av sådana webbsajter och deras innehåll eller funktioner. Vi kontrollerar inte funktionerna som är tillgängliga eller som åtkomlig görs genom dem.

Du erkänner att andra användarvillkor (eller motsvarande) och integritet meddelanden (eller motsvarande) gäller om du använder en tredjeparts webbsajt, tjänst och deras innehåll eller funktioner.

Innehåll och Intellektuell Egendom

I korthet

·  Vi äger eller har relevanta licenser till innehållet.

·  Vi ger dig rätten att använda Webbsajten under dessa Villkor.

·  Genom att lämna in Feedback om våra tjänster, ger du oss rätten att använda och offentligt publicera din feedback för marknadsföring, reklam, och andra syften.

Webbsajten ägs och hanteras av Företaget. 

Webbsajten och material på Webbsajten, inklusive text, grafik, information, bilder, teckningar, varumärken, loggor, videor, ljud, musik, mjukvara och andra material tillgängliga eller möjliga att ladda ner från Webbsajten (Kollektivt, – Innehåll), såväl som copyright och andra rättigheter till intellektuell egendom för sådant Innehåll, tillhör Företaget eller våra affiliater eller inkluderas i Webbsajten med samtycke från relevanta ägare eller rättighetsinnehavare.

Begreppet “Innehåll” inkluderar inte något material som du tillhandahåller oss på något vis.

Under förutsättning av din kontinuerliga efterlevnad av dessa Villkor, kommer vi att ge dig en begränsad, temporär, personlig, icke-exklusiv, möjlig att dra tillbaka, icke-överföringsbar och världsomspännande licens för åtkomst till vår Webbsajt och användning av Webbsajt och Innehåll via enheten eller enheter som du lagligen äger eller kontrollera på ett sätt som beskrivs i dessa Villkor.

Vi kan erbjuda uppgraderingar, modifikationer, uppdateringar, eller tillägg till Webbsajten. Villkoren i denna licens ska gälla sådana modifikationer om inte en separat licens medföljer den.

Innehållet, eller andra element därav, ska inte användas på något sätt som inte tillhandahålls i dessa Villkor, utan våra eller relevanta ägares‘ eller rättighetsinnehavarens’ skriftliga samtycke.

Under denna licens, ska du inte:

 • Sälja, leasa, hyra ut, licensiera, underlicensiera, eller på annat vis distribuera Innehållet; 
 • kopiera, dekompilera, montera ner, översätta, eller använda omvänt ingenjörskap på Innehåll, i sin helhet eller delvis; 
 • reproducera, publicera, överföra, skriva, eller utveckla derivata av intellektuella egendomsobjekt, göra ett försök att derivera källkod för relevant Innehåll och dess uppdateringar;
 • tillhandahålla, avslöja, röja, eller göra tillgängligt för, eller tillåta användning av Innehåll av annan tredjepart utan att i förväg ha fått skriftligt tillstånd från Företaget;
 • undvika, ta sig förbi, avlägsna, avaktivera, hindra, avkoda, eller på annat vis undvika teknologiska åtgärder implementerade av oss eller någon av våra leverantörer eller tredjeparter för att skydda Webbsajt och Innehåll;
 • använda Webbsajten och Innehåll för att skicka spam, opt-in eller ej önskade e-postmeddelanden, port scanning, scanning för öppna proxyservrar, eller öppna relä, på något vis attackera, andra datorer eller nätverk;
 • använda webbsajt och Innehåll för illegala syften eller på ett sätt som inte tillhandahålls under licensen;
 • ändra eller radera Företagets egendomsmeddelanden från Innehåll som laddas ner eller skrivs ut från Webbsajten.

Din licens för åtkomst och användning av Webbsajten ska automatiskt dras tillbaka om du bryter mot dessa Villkor. Vi reserverar oss alla rättigheter som inte uttryckligen anges i dessa Villkor.

Vi kommer att upprätthålla våra intellektuella egendomsrättigheter och använda alla tillgängliga medel under gällande lag.

Din Feedback

Vi uppskattar din feedback och kommentarer på våra tjänster (kollektivt, – “Feedback”). 

Vänligen observera att genom att lämna in Feedback till oss direkt eller via en plattform eller social media, ger du oss:

 • ge oss en världsomspännande, icke-exklusiv, royalty-fri, evig, återtagningsbar, överföringsbar, möjlig att tilldela, och möjlig att göra sub-licensierad (genom flera lager)  licens och rätt att kopiera, reproducera, använda, modifiera, anpassa, distribuera, publicera, översätta, skapa derivatarbeten från, distribuera och offentligt visa upp, inklusive online, såsom Feedback på vår Webbsajt, sociala-medier konton, vår marknadsföring, reklam, eller annan informationskommunikation som distribueras via e-post eller annat, och i andra medier, inklusive för marknadsföring och reklam, och på annat vis utnyttja sådant som Feedback oavsett när och på vilket sätt du gav den. Du ger oss rätten att använda och överföra namn eller användarnamn som du lämnar in i anslutning till sådan Feedback. Av detta skäl, ber vi dig att inte lämna in Feedback eller radera existerande feedback som du inte vill ge oss licens som det fastställs häri;
 • samtycker och erkänner att enbart du är ansvarig för information i din Feedback;
 • representera och bekräfta att du inte har blivit ombedd, instruerad, eller bemyndigad att lämna in falska eller vilseledande recensioner och rekommendationer eller vilseleda om din upplevelse av våra tjänster;
 • representera och garantera att användningen av din Feedback inte bryter mot något tredjeparts rättigheter;
 • uttryckligen lösgör och fria oss, våra affiliates, underlicensierade partners, efterträdare, och tillägnade från alla skadeståndsansvar, skadestånd, och krav som uppstår ur eller på något vis är kopplat till vårt utövande av de rättigheter som ges enligt licensen häri, inklusive och utan begränsning, alla skadeståndsskyldigheter baserade på rätten till publicitet, kränkning av integritet och andra civila rättigheter, och intrång på copyright.

Vänligen, kontakta oss när som helst be oss om att avstå från eller avbryta vår användning av din Feedback. 

Den Feedback som visas på vår Webbsajt, våra sociala medier-konton, och marknadsföring, reklam, och andra kommunikationer reflekterar individuella upplevelser av de som har använt våra tjänster. Vi hävdar inte, och läsaren bör inte anta, att någon individuella upplevelse som berättas är representativ för vad andra användare kan uppleva.

Förbjudna Syften och Aktiviteter

I korthet:

 • Du är förbjuden att använda tjänsterna vi erbjuder via Webbsajten för att utföra förbjudna aktiviteter och underlätta förbjudna syften.
 • Vi har rätt till, men är inte skyldiga att, kontrollera de syften du använder resultaten av våra tjänster till. 
 • Om vi finner att du bryter mot dessa villkor, har vi rätt att applicera de åtgärder vi finner applicerbara och resonabla i sådana fall.

Du är förbjuden från att använda tjänsterna vi erbjuder via Webbsidan från att utföra följande förbjudna aktiviteter och underlätta följande förbjudna syften:

 • initiering, fascilitering, reklam, utveckling, eller deltagande på något sätt i aktioner som är stötande i sin natur, så som förespråkande på något vis av rasliga eller etniska brott, fördomar, hat, fysisk skada mot någon grupp eller individ, djurplågeri;
 • stöd, förespråkande, delande av information som är falsk, missledande eller förespråkar illegala aktiviteter eller uppförande som är hotande, obscent, förtalande, , ärekränkande, eller uppmuntra till fysiskt våld eller uppförande som anses som ett brott eller föra fram civil skadeståndsskyldighet;
 • förespråkande av våldsamt, stötande, eller hatfullt innehåll, eller innehåll som innehåller, delar, eller förespråkar felaktig information, aggression, terrorism, spam, eller är vilseledande;
 • förespråkande av innehåll som orsakar eller kan orsaka en destruktiv social påverkan, brott, felonies, eller småbrott, eller interferera i en offentlig myndighets arbete, kommersiell, icke-vinstdrivande eller andra entiteter, sociala, politiska, eller juridiska processer (inklusive politiska manipulationer);
 • förespråkande av innehåll som leder till eller kan leda till brott mot gällande lagar, regler, eller tredjeparts rättigheter;
 • initiering, underlättande, förespråkande, utveckling eller deltagande på något sätt i mobbning, trakasserier, eller hot mot en annan individ;
 • visa eller förespråka pornografi eller sexuellt material av någon sort, inklusive minderåriga;
 • förespråkande av sexuellt relaterad underhållning, escort-tjänster, eller andra tjänster som kan tolkas som erbjudande av sexuella handlingar i utbyte mot ersättning;
 • förespråkande av icke-auktoriserad reklam, inbjudningar, tävlingar, utlottningar, prutning och pyramidspel;
 • uppvisande av nakna kroppar, stötande gester, och rörelse.

Vi har rätt till, men är inte skyldiga att, och är inte ansvariga för, kontroll av syftet för din användning av våra tjänster.

Vänligen observera att om vi finner att du bryter mot dessa villkor, har vi rätt att applicera de åtgärder vi ser som tillämpliga och resonabla i sådana fall.

Garantier och Ansvarsfriskrivningar

I korthet

·  Webbsajten tillhandahålls till dig “som den är” och “som tillgänglig.”

·  Vi lovar inte att Webbsajtens funktion kommer att vara oavbruten som det fastställs i dessa Villkor och avsäger oss alla andra garantier avseende Webbsajten och tjänster vi erbjuder. 

·  Om Webbsajtens mjukvara slutar att fungera, kommer vi att göra varje kommersiellt rimlig ansträngning för att återgå i korrekt drift.

Webbsajten tillhandahålls till dig “som den är” och “som tillgänglig.”

Vi ger dig inga löften, om att din/ditt vinstdrivande projekt, eller icke-vinstdrivande projekt, eller annan person eller entitet som du arbetar för, kommer att nå några indikationer för nyckel-prestanda, eller andra resultat som en konsekvens av villkoren i våra tjänster till dig, inklusive de som beskrivs på Webbsajten eller diskuteras under samtal med oss.

Genom åtkomst till Webbsajten, deklarerar du och bekräftar att du är fullt informerad, medveten om, och inte har några anspråk, krav, eller invändningar mot att dina aktiviteter utförs på egen risk och alla resultat av villkoren i dina tjänster som du implementerar är helt upp till dig och ditt eget ansvar.

Vi är inte heller ansvariga för några handlingar eller underlåtande att handla, beslut och alla andra konsekvenser som görs av tredjepart, inklusive plattformar som är värd för ditt konto som du har beställt tjänster till via Webbsajten, som resulterar från villkoren i våra tjänster.

Till fullaste utsträckning av lagen, avsäger vi oss alla garantier avseende Webbsajten, dess funktionalitet, Innehåll, våra tjänster i sig själva och alla konsekvenser av villkor i våra tjänster, och all information som publiceras på Webbsajten, inklusive utan restriktioner, garantier om fitness för ett särskilt syfte, säljbarhet, och icke-intrång av rättigheter till intellektuell egendom för tredjeparter eller andra rättigheter.

Vi lovar inget och gör inga garantier avseende korrekthet, användbarhet, pålitlighet, och att  Webbsajten stämmer, dess Innehåll, våra tjänster i sig själva och alla resultat av villkoren för våra tjänster och information som inkluderas i Webbsajten Innehåll eller publiceras där.

Vi garanterar inte att driften av Webbsajten kommer att vara oavbruten eller säker, eller att alla fel korrigeras, eller att de kommer att vara fria från virus och andra skadliga element.

Vi gör vårt bästa för att hålla din information trygg och säker och upprätthålla Webbsajtens funktionalitet. Men, Webbsajten kan vara otillgänglig på grund av olika faktorer utanför vår kontroll, inklusive nödsituationer, fel på tredjeparters tjänster, hacker-attacker, överföringar, utrustning eller nätverksproblem eller begränsningar, gränssnitt, interferens, och signalstyrka och kan avbrytas, vägras, begränsas, eller inskränkas.

Vi är inte ansvariga för dataförlust eller oförmåga att använda Webbsajten och Innehåll som orsakas av ovanstående.

 

Begränsning av Ansvar

I korthet

·  Vi är inte skadeståndsskyldiga för någon förlust eller skada som orsakas av din användning eller oförmåga att använda Webbsajten, Innehåll, och andra resultat av våra tjänster som har beställts via Webbsajten eller annat som har ursprung i dessa Villkor.

·  Vi är inte skadeståndsskyldiga för några konsekvenser av implementering och applicering av resultaten från någon av våra tjänster som beskrivs på Webbsajten eller Innehåll i våra personliga eller affärsmässiga aktiviteter.

Vår Skyldighet

Att i möjligaste mån som tillåts under gällande lag, inte kan hållas ansvariga för någon information, material eller innehåll som är tillgängligt genom Webbsajten eller några typografiska fel eller utelämnanden i text eller andra material.

I ingen händelse ska vi, våra affiliater, våra underleverantörer, eller andra team-medlemmar hållas skadeståndsskyldiga för direkt, indirekt, slumpvis, speciell,  följdriktig, eller slumpvisa skador, inklusive förlorade vinster, förlust av data, eller skador på ägodelar, relaterad till användning eller oförmåga att använda Webbsajt eller Innehåll, våra tjänster i sig själva, våra tjänster. Vi, våra affiliater, våra underleverantörer, eller andra team-medlemmar ska inte hållas skadeståndsskyldiga för skador som orsakas av användning av information som erhållits genom Webbsajten eller Innehåll, och som ett resultat av del, defekter, och avbrott i Webbsajten, även om vi meddelats om sådan skada.

Vi är inte skyldiga till några resultat av din implementering och applicering av resultat från någon av våra tjänster som beskrivs i Webbsajten eller Innehåll i någon av dina personliga eller affärsmässiga aktiviteter.

Villkoren i denna undersektion ska gälla i full utsträckning av gällande lag.

Om någon del av villkoren i denna undersektion befinns vara ogiltig eller inte möjlig att implementera av något skäl eller om vi annars befinns vara skadeståndsskyldiga till dig på något sätt, då ska vi vara skadeståndsskyldiga enbart till dig för direkta och dokumenterade riktiga skador som du har erhållit på grund av villkor i tjänsten från oss och vår sammantagna skyldighet för alla skadestånd under sådana omständigheter för skadeståndsskyldigheter ska inte överskrida summan du har betalat till Företagets tjänster under en (1) månad före yrkandet.

Din Skyldighet

Du samtycker till att vara skyldig att efterleva dessa Villkor när du har åtkomst till eller använder Webbsajt eller Innehåll.

Skadeersättning

I korthet:

·  Om du bryter mot dessa Villkor, missbrukar Webbsajten, Innehåll, eller tjänster i sig själva, resultat av våra tjänster, eller bryter mot någon lag eller tredjeparts rättigheter, samtycker du till skadelöshet och att försvara Företaget.

Du samtycker till att försvara, skadelöshet och hålla oss utan skuld, våra aktieägare, chefer och alla andra tjänstepersoner, anställda, underleverantörer, försäljare och alla andra motsvarigheter från och mot alla skadeståndsanspråk, ansvar, skador, förluster, och utgifter, inklusive rimliga juridiska utgifter, och bokföringsutgifter, som orsakas av:

·  brott av dig och mot något av dessa Villkor;

·  din användning eller missbruk av Webbsajt eller Innehåll, våra tjänster i sig själva, eller resultat av våra tjänster;

·  brott av dig mot gällande lag, tredjeparts intellektuella egendom eller andra rättigheter, alla avtal eller villkor med en tredjepart som du är föremål för.

Vi reserverar oss rätten att hantera vårt juridiska försvar på det sätt vi bedömer lämpligt, inklusive i fall där du håller oss skadeslösa. Därför samtycker du till att samarbeta med oss och utföra vår strategi.

Tillämpbar Lag och Jurisdiktion

I korthet

·  Lagarna i Republiken av Cypern styr dessa Villkor.

·  Vi hoppas att lösa alla problem på vänskapliga vis, men om en seriös dispyt uppstår mellan oss, måste den lösas i de nationella domstolarna i Republiken av Cypern.

Dessa Villkor ska exklusivt styras av och tolkas under lagen i Republiken av Cypern, inklusive dess regler om lagkonflikter.

Förutom när det förhindras av gällande lag, och utan begränsning av någon kunds lagstadgade rättighet, kan du samtycka till att alla dispyter, konflikter, krav, eller kontroverser som direkt eller indirekt uppstått ur och relaterat till Webbsajten, Innehåll, våra tjänster, resultatet av våra tjänster, eller dessa Villkor, inklusive, utan begränsning, de som relaterar till dess giltighet, dess konstruktion, eller dess möjlighet att implementeras ska lösas genom vänskapliga förhandlingar direkt med Företagets team enligt principerna om god tro och samarbete.

Om vi inte kan nå ett samförstånd genom förhandlingar, ska dispyten exklusivt fastställas i de nationella domstolarna i Republiken Cypern, föremål för dess regler för jurisdiktion, med gällande materiella lagar i Republiken av Cypern.

Alla krav ska läggas fram inom ett (1) år efter att kravet uppstår, utom i den utsträckning som en mer utdragen period krävs av gällande lag.

I den utsträckning det tillåts av gällande lag, samtycker du till att alla förfarande för att avgöra dispyter under dessa Villkor enbart sker på en individuell grund och att du inte kommer att försöka få en dispyt hörd som en grupptalan, en representativ talan, en kollektiv talan, en privat åklagares åtgärd, eller i brottmål där du agerar eller föreslår att agera i kapacitet av representant. Du samtycker även till att inget skiljeförfarande, medling, process, eller brottmål kommer att vara samlat, konsoliderat, eller kombineras med en annan, medling, process, eller brottmål utan att först få skriftligt samtycke från Företaget.

Inget i dessa Villkor kommer att hindra oss från att söka föreläggande avseende brott mot dessa Villkor, tillämpning eller erkännande av någon belöning i någon lämplig jurisdiktion.

Elektronisk Kommunikation

Genom att använda Webbsajten och ge oss din kontaktinformation, förstår och samtycker du till att vi kan skicka rekommendationer till dig och information via e-post avseende, och utan begränsning:

 • din användning av Webbsajt, Innehåll, eller våra tjänster;
 • uppdateringar av webbsajten, användarvillkor för tjänsterna, och dessa Villkor;
 • betalningar, transaktioner, och uppsägningar under dessa Villkor.

Observera dock att vissa e-postmeddelanden kan vara mer “kommersiella” i sin natur än andra, eftersom de kan göra reklam för våra tjänster eller erbjudanden vi tror att du är intresserad av. Kan säga sluta prenumerera på sådana e-postmeddelanden från oss genom att följa instruktionerna som ges i sådana kommunikationer.

Du kan läsa mer om reglerna för behandling av sådan personlig information i vår Integritetspolicy.

Uppsägning

I korthet:

·  För att säga upp avtalet med oss, måste du upphöra med åtkomst och användning på något sätt av Webbsajten, Innehåll och våra tjänster. 

·  Vi har rätt att säga upp din åtkomst till Webbsajten eller innehåll om du bryter mot dessa Villkor.

Uppsägning av Oss

Vi reserverar oss rätten att på vårt initiativ modifiera, säga upp, eller avbryta Webbsajt, Innehåll, funktioner, tjänster eller erbjudanden som är tillgängliga på Webbsajten vid vilket tillfälle som helst. Du samtycker till att vi inte ska vara skadeståndsskyldiga inför dig eller annan tredjepart om något av föregående skulle ske.

Vi reserverar oss rätten att vidta de lagliga aktioner vi bedömer lämpliga som svar på faktiska eller misstänkta brott mot dessa Villkor, inklusive, utan begränsning, avstängning, uppsägning eller erbjudanden tillgängliga via Webbsajten vid vilket tillfälle som helst. Du samtycker till att vi inte ska vara skadeståndsskyldiga inför dig eller någon tredjepart om något av föregående skulle ske.

Vi reserverar oss rätten att vidta de lagliga aktioner vi bedömer som lämpliga som svar på faktiska eller misstänkta brott mot dessa Villkor, inklusive, utan begränsning, avstängning eller uppsägning av din licens (i sin helhet eller en vis del) och åtkomst till Webbsajt och Innehåll.

Vi kommer att samarbeta med juridiska myndigheter eller tredjepart för att utreda alla misstänkta eller påstådda brott eller civilrättsligt fel.

Uppsägning av Dig

Du kan säga upp detta avtal med oss genom att upphöra med all åtkomst och användning på något vis av Webbsajt, Innehåll och vår tjänst om du inte har en aktiv prenumeration (se nedan). Om du säger upp detta avtal, kommer alla tillstånd och licenser under dessa Villkor att omedelbart upphöra utan Företagets skyldighet att erbjuda någon återbetalning.

Vänligen observera att om du säger upp detta avtal med en aktiv pågående prenumeration, kommer det inte automatiskt att avbryta den. Du måste manuellt avbryta din prenumeration.

Blandat

Vi reserverar oss rätten att överföra våra rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor till en tredjepart, men detta kommer inte att påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa Villkor.

Vi reserverar oss rätten att modifiera våra rättigheter och skyldigheter under dessa Villkor till en tredjepart men detta kommer inte att påverka dina rättigheter eller våra skyldigheter under dessa Villkor.

Vi reserverar oss rätten att modifiera dessa Villkor när vi vill. Om viktiga förändringar av Webbsidan påverkar din användning av Webbsajten, kommer vi att meddela dig innan det datum förändringarna träder i kraft via webbsajten eller på annat vis. Om du fortsätter att använda Webbsajten, samtycker du till den uppdaterade versionen av dessa Villkor.

Om några av villkoren i dessa Villkor anses vara olaglig, inte gäller, eller inte går att implementera av relevant myndighet, kommer kvarstående villkor att fortsätta vara giltiga och möjliga att implementera.

En utskriven version av dessa Villkor ska vara tillåtet i juridiska och administrativa rättsprocesser baserade på eller relaterade till användning av Webbsajten i exakt samma utsträckning och föremål för samma villkor som andra affärsdokument och uppgifter som ursprungligen genererats och upprätthålls i utskriven form.

Vi fokuserar på
Sekretess och Diskretion Garanteras
Sekretess och Diskretion Garanteras Sekretess och Diskretion Garanteras

Vi samlar inte in eller lagrar dina uppgifter och vi delar inte dem med tredje part.

100% Garanterat Riskfritt
100% Garanterat Riskfritt 100% Garanterat Riskfritt

Vi garanterar ultrasnabb leverans genom protokoll med hög säkerhet. Vi använder de bästa säkerhetslösningarna för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen när du väljer våra tjänster.

Dedikerad Kundtjänst
Dedikerad Kundtjänst Dedikerad Kundtjänst

Vår kundtjänstpersonal är alltid tillgänglig, allt du behöver göra är att kontakta oss om du har några problem.

Servicegaranti
Servicegaranti Servicegaranti

För varje köp du gör hos oss får du 30 dagar garanterad service. Under den här tiden kan du kontakta oss om du har några frågor eller problem.

Optimala Resultat
Optimala Resultat Optimala Resultat

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster, och vi litar på din feedback för det. Kontakta oss med dina förslag så gör vi vårt bästa för att ge dig optimala resultat varje gång.

Enkelt Beställningssystem
Enkelt Beställningssystem Enkelt Beställningssystem

Vår beställningsprocess är en av de enklaste och snabbaste. Det tar mindre än en minut att köpa hos oss.

   

Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Se vår cookiepolicy.